Εναλλακτική κοινότητα Πελίτι

«Καλλιεργώντας τη δική σας τροφή είναι σαν να τυπώνετε τα δικά σας χρήματα»

Περισσότερα για την Εναλλακτική κοινότητα Πελίτι: http://www.peliti.gr/