Τους αληθινά όμορφους τόπους…

Τους αληθινά όμορφους τόπους… τους δημιουργούν οι αληθινά όμορφες αναμνήσεις, από αληθινά όμορφες σχέσεις, με αληθινά όμορφους Ανθρώπους.