Αγρίμια κι αγριμάκια μου

ΑΓΡΙΜΙΑ  ΚΙ  ΑΓΡΙΜΑΚΙΑ  ΜΟΥ

Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο) με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.

Αγρίμια  κι  αγριμάκια  μου  αγρίμια  κι  αγριμάκια  μου,
‘λάφια  ε…  ‘λάφια  μου  με…  μερωμένα  …να  μερωμένα
πέστε  μου  που  …ου  είν’  οι  τό…  πέστε  μου  που  είν’  οι  τόποι  σας.

——

Πέστε  που  είν’  οι  τόποι  σας  πέστε  μου  που  είν’  οι  τόποι  σας,
και  που  ε…  και  που  (ν)τα  χει…  χειμαδιά  σας  τα  χειμαδιά  σας
γκρεμνά  είν’  εμάς  …άς  οι  τό…  γκρεμνά  είν’  εμάς  οι  τόποι  μας.

——

Γκρεμνά  είν’  εμάς  οι  τόποι  μας  γκρεμνά  είν’  εμάς  οι  τόποι  μας,
λες  και(ς)  να  λες  και(ς)  τα  χει…  χειμαδιά  μας  τα  χειμαδιά  μας
τα  σπηλιαρά…  …άκια  του  τα  σπηλιαράκια  του  βουνού.

——

Τα  σπηλιαράκια  του  βουνού  τα  σπηλιαράκια  του  βουνού,
είναι  να  είναι  τα  γο…  γονικά  μας  τα  γονικά  μας
αγρίμια  κι  α…  αγριμά…  αγρίμια  κι  αγριμάκια  μου.
—–

Εκτελέσεις: Ψαραντώνης / Νίκος Ξυλούρης / Χαράλαμπος Γαργανουράκης