Μπέντο Σπινόζα

Η φύση είναι ο Θεός…

Η λογική δεν μπορεί να νικήσει το πάθος. Ο μοναδικός τρόπος για να απελευθερωθούμε από το πάθος είναι να μετατρέψουμε τη λογική σε πάθος…

…κάπως έτσι τα είπε ο Σπινόζα