Είμαστε ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Leo Buscaglia

«Δεν υπάρχουμε μεμονωμένα·

είμαστε ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιστορίας,

που ένα μέρος της έχει γραφτεί,

ένα άλλο θα το γράψουμε εμείς

κι ένα τρίτο θα το μεταβιβάσουμε στους επόμενους για να το συμπληρώσουν…»

Leo Buscaglia