Με μεγάλη χαρά!

Επειδή… «πάντα γι άλλα μιλάμε, πάντα γι άλλους μιλάμε, έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε…», θα πρωτοτυπήσω, ανακοινώνοντας, ότι αύριο έχω τη χαρά να είμαι καλεσμένη στο μάθημα δημιουργικής γραφής της συγγραφέως Αμάντας Μιχαλοπούλου, στην ΠΥΡΝΑ (Κοκκιναρά 43, Κηφισιά). Στο διώρο εβδομαδιαίο μάθημα γραφής η συγγραφέας και οι φοιτητές της διερευνούν τρόπους και οπτικές γωνίες αφήγησης με κύριο γνώμονα ενδιαφέροντος το ευσύνοπτο κείμενο (χρονογράφημα, διήγημα, ημερολόγιο, ταξιδιωτικές εντυπώσεις) όπως έχουμε συμφωνήσει, αύριο εγώ θα παραδώσω ένα σύντομο βιωματικό μάθημα σχετικά με την Αφήγηση Ζωής . Ευχαριστώ την Αμάντα για την τιμή και ανυπομονώ!