ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΩΝ…

Είμαι παρών σημαίνει:

  • Περιμαζεύω τις δυνάμεις μου και ρωτώ ποιός είμαι, πού βρίσκομαι, τι αντίκρισμα έχουν τα λόγια και τα έργα μου.
  • Αρνούμαι τη δόλια μετάθεσή μου στο μέλλον και την σκόπιμη καθήλωσή μου στα περασμένα ψάχνω.
  • Βρίσκω ένα σημείο από όπου µπορώ να δω καθαρότερα γύρω µου και µπροστά µου.

Είµαι περισσότερο παρών σημαίνει:

  • Ελέγχω τη σχέση μου με τους αφέντες που με περιβάλλουν.
  • Mετατρέπω το φόβο μου σε γνώση.
  • Aποδέχομαι την προσωρινή µοναξιά µου.

Είμαι ακόμα περισσότερο παρών σημαίνει:

  • Yποκαθιστώ τη στερεοποιημένη φράση με την άφωνη πράξη.
  • Αποφασίζω μόνος μου πικρά και νηφάλια μέσα στον δικό μου χρόνο και τον δικό μου χώρο, τον τρόπο της ζωής και του θανάτου μου.

(σημειώσεις στο τμήμα Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων – ergastirio.eu)