Γιατί γράφω

Γεώργιος Βακιρτζής-Δρώμενα Τίμημα Θανάτου [1977]

Γεώργιος Βακιρτζής-Δρώμενα Τίμημα Θανάτου [1977]

Γράφω για να βοηθώ τη μνήμη μου και να συγκροτώ τα συναισθήματά μου την ώρα της δουλειάς. Έτσι βοηθώ το ταλαιπωρημένο μυαλό μου.
Παρ΄όλα αυτά, αυτό που έχει πάντα σημασία είναι το καθαυτό έργο.
Δυστυχώς πρέπει να γράφω. Πρέπει να γράφω και πριν και μετά τη δουλειά. Είναι απαραίτητο να ελέγχω τις σκέψεις μου για τη ζωγραφική μου. Έτσι, έμμεσα γίνεται έλεγχος και στα συναισθήματα, στους ερεθισμούς, στην καταγωγή του έργου, που καταλήγουν στη φόρμα, για να την ελέγξουν κι αυτή.
Ας πούμε πως και οι σημειώσεις είναι κι αυτές έργο.
Άλλωστε με το να γράφω ίσως έχω κάποιο δικαίωμα και να εκφράζομαι ποιητικά, αφού πρώτα δούλεψα σαν εργάτης στα πιο βάρβαρα ορυχεία και μετά νοιώθω την ανάγκη να πλύνω τα χέρια μου σε νωπό χώμα σαν ύστερα από βροχή.

(Γεώργιος Βακιρτζής, Όλος ο κόσμος είναι ζωγραφική, Καστανιώτης, 1998)