Σκέψεις για το σεμινάριο Αφήγηση Ζωής της Κρυσταλίας Πατούλη

«Είναι σίγουρα ένα σεμινάριο που άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζω την τέχνη μου […] θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα το σεμινάριο αυτό σε οποιοδήποτε δημιουργό, από συγγραφείς, σκηνοθέτες έως και ζωγράφους»

Περισσότερα εδώ