«Πότε θα κάνει ξαστεριά» μπροστά στη Βουλή – 5/02/2015

Αυθόρμητη συγκέντρωση μπροστά στη Βουλή…
Ο κόσμος στηρίζει την διαπραγμάτευση
(Σύνταγμα – 05/02/2015) –