Χάρις Κατάκη: Ο ρόλος της οικογένειας σε εποχές κρίσης